Симултанен превод, който се шепне на ухо ("шушутаж").

Преводачът е седнал или прав сред участниците и извършва симултанен превод на живо без техника (на ухо).

Преводът на ухо е подходящ само при много малки групи участници, намиращи се в непосредствена близост един до друг. Използва се най-вече при двустранни срещи или при групи, в които малка част от участниците не владеят съответния чужд език. Ораторът и преводачът говорят в едно помещение едновременно, поради което за всички участници се явяват допълнителни шумове. Работи се в екип от двама преводачи.

Изказванията на неползващите езика участници се предават консекутивно.
Flüsterdolmetschen