При двустранни преговори и разговори в тесен кръг, които се провеждат на повече от едно място, се прибягва до т.нар. "превод при делови срещи".

Преводът се извършва на кратки интервали; преводачът седи сред участниците в срещата и има възможност да реагира директно и бързо. Запазва се непринуденият характер на разговора. Участниците в събитието имат възможност да следят изказванията и разискванията и на двата езика.

Verhandlungsdolmetschen