Предстои Ви организирането на събитие в чужбина или на мероприятие с международно участие? Какво Ви е необходимо, за да се превърне това предизвикателство в истински успех?

Обърнете се към мен и аз ще сформирам за Вас екип от опитни професионалисти, ще Ви предложа необходимото техническо оборудване и ще организирам превода на Вашите материали.

Благодарение на дългогодишния ми опит и отличното ми сътрудничество с мрежа от компетентни колеги подготовката и провеждането на Вашето мероприятие може да мине с лекота и без излишен стрес.

За конкретното планиране е необходимо предварително да бъдат уточнени следните параметри:

Konferenzberatung